HIV инфекције у здравственим установама у региону Европе

Европски центар за превенцију и контролу болести (ECDC) и Европско клиничко друштво за AIDS (ECDC) раде на бољем разумевању знања и ставова о HIV-у у здравственим установама. Тим поводом спроводе истраживање како би се измерили знање и ставови у вези HIV инфекције у здравственим установама у региону Европе.

Одговори треба да помогну у идентификовању потреба и приоритета како за здравствене раднике, тако и за особе које живе са HIV-ом, како бисмо заједно могли да утичемо на побољшање ставова и понашања у вези са HIV-ом у здравственим установама у региону Европе и централне Азије. Завод за јавно здравље Ваљево је узео активно учешће у промоцији овог истраживања позивањем запослених у установи али и свих здравствених радника у здравственим установама примарног и секундарног нивоа здравствене заштите на подручју Колубарског округа да подрже ову иницијативу и одговоре на анкетни упитник.

Scroll to Top